Welkom by Suid Afrikaanse Alliansie vir Minderhede 


Meer oor ons

Minderhede Alliansie bestaan uit n groep van verskeie organisasies. Onse doel is om die minderheid groepe van SA te beskerm, hulle areas waar hulle die mederheid is en hoort te wees, te beskerm, as ook die mense, onse waardes, kultuur, taal, geloof, geskiedenis en toekoms.
BVN (Burger Veiligheid Nasionaal)

BVN Visie.
Om binne die raamwerk van Lands Wet ons vroue , kinders en bejaardes ingelig en veilig te hou. BVN mag ook nie optree buite die aanvaarbare norm van Internasionale Wet , of die riglyne neer gelê in die Geneevse Konvensie tov Militia en n Volks Burgherlike beveiligings mag ten tyde van n Burgher / Rasse oorlog nie.

BVN Missie.
Om eenders denkende groepe wat in God glo bymekaar te bring en van Leiers vlak tot op Burghers vlak saam te werk tot ons doel mbt BVN Vissie. Om te sorg dat ons lede geen onwettige wapens of ammunissie besit of versteek nie , asook nie saam praat tov plofstof, Sedissie , Sameswering of Hoogverraad teen die Regering van die dag nie, al frustreer hul ons as Boere Volk hoe. Om die besef onder die Volk aan te wakker dat ons , die Volk asook ander Minderheids groepe, die Wetlike reg het volgens RSA Grondwet ensomeer om te mag Sesseer .


Doelstellings BVN.
Om sover binne genoemde Wette, enige  organisasie of instansie wie wetregtilik strewe vir en na Sesseering te ondersteun as ingeligte persone asook om self te kies en stem volgens   eie oortuiging ,ten doel om n Wettige Referendum te mag hê volgens RSA en Internasionale Wet. Al is Interne remedieëring uitgeput ten opsigte van die Regering van die dag in RSA, raai ons ieder aan om die Wetregtelike roete te volg, eerder dan om die verwoestende roete van n Burgeroorlog hoef te neem.
God
Volk
Vaderland!!!!

Lees meer

Teken op vir BVN
Burgher Veiligheid Nasionaal

Admin van jou area sal jou kontak

Gestuur, dankie!

As u verdere hulp nodig het, kontak admin by [email protected]

Meer Info oor POPIA Act?

Kliek Hier

Monday - Sunday

Non-stop

Sosiale Media


Telegram: t.me/bvnwerwing
Voel vry om jouself op onse telegram groep by te sit en ñ Admin jou besonderhede te stuur. 
[Moet asseblief nie jou informasie op die groep plaas nie. Admin sal jou kontak en op die jou plaaslike groep by sit, Admin sal jou dan delete van die werwing groep af]

Facebook:
https://www.facebook.com/groups/3554054581284877/?ref=share

Visie/MissieDie MINDERHEDE ALLIANSIE/MINORITIES ALLIANCE groep, wat BVN, VOLKSVERGADERING, en verskeie konserwatiewe nasionalistiese groepe insluit, is 'n beweging wat geskoei is op die kultuur soos oor geslagte heen deur ons voorsate aan ons nagelaat. 


Ons glo in GOD die Almagtige Vader en Skepper van hemel en aarde, soos Hy Homself in Sy Woord en deur Sy Seun aan ons openbaar het. Ons bid en vertrou op Sy leiding deur Sy Gees en op Sy beskerming. 


Ons prioriteite is 

Ons GOD

Ons Volk

Ons Vaderland


Ons buig slegs en alleenlik voor ons Skepper-God, en sal voor geen wêreldse mag of instelling die knie buig nie.


Ons strewe is vryheid, geregtigheid, gelykheid en selfbeskikking op ons eie grondgebied.


Ons vat graag hande en werk graag saam met ieder en elk wat dieselfde beginsels en doelstellings as ons het, en ons doelstellings respekteer. 


Ons strewe om ons vryheid en selfbeskikking te verkry deur 'n vreedsame, beskaafde, wettige proses wat internasionale en gemenereg insluit binne die raamwerk en soverre as wat deur die Suid-Afrikaanse grondwet en statutêre reg ons toegelaat is.

~•~

The MINDERHEDE ALLIANSIE/MINORITIES ALLIANCE group, which includes BVN, VOLKSVERGADERING, and a number of conservative nationalist groups, is a movement founded in the culture left to us by our valiant forebears.


We believe in the Almighty God, Father and Creater of heaven and earth, as He revealed Himself to us in Holy Scriptures and through His Son's incarnation. To Him we pray and trust in His guidance through His Spirit and in His protection.


In order, our priorities are

Our GOD 

Our nation

Our fatherland.


We bow only to our God and before no worldly power or institution shall we bend our knee.


For liberty, justice, equality, and the right to self-determination on land of our own, we strive. 


We will gladly join hands and co-operate with all that share our principles and ideals and respect ours as we respect theirs.


We strive to attain our liberty and right to self-determination by peaceful, civil, and legal means which includes international as well as common law within the boundaries and in as much as afforded to us by the constitution and statutes of the Republic of SA.

Epos nuus en stemboodskappe

As jy wil kry ñ nuusbrief en belangrike aankondigings direk na jou inbox toe, stuur ons jou email.

Ons sal jou nie spam of jou informasie met eksterne organisasies deel nie. 

Subscribed!

Thank you for subscribing to our newsletter.